MAJĄTEK

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 017 000,00 zł i dzieli się na 2034 udziały po 500 zł każdy.
 

Dokumenty finansowe Spółki dostępne są w systemie EKRS https://ekrs.ms.gov.pl/ w Przeglądarce dokumentów finansowych. KRS Spółki: 0000092155Rejestr zmian