Regulamin korzystania

 

Regulamin korzystania z systemu Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK)
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

 

 1. System Internetowej Obsługi Kontrahenta, zwany dalej IOK, ma na celu umożliwienie najemcom i właścicielom lokali wglądu do stanów rozrachunków dotyczących ich lokali oraz innych informacji udostępnianych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., zwany dalej Spółką, bez potrzeby bezpośredniego kontaktu w siedzibie Spółki.
 2. System IOK jest prowadzony jako usługa nieodpłatna i nie jest usługą w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dostęp do systemu IOK jest możliwy poprzez stronę internetową Spółki https://zgmchojnice.pl/ w zakładce E-CZYNSZE lub https://iok.zgmchojnice.pl/ po podaniu danych uwierzytelniających, tj. identyfikatora użytkownika i hasła.
 4. O uzyskanie dostępu do systemu IOK mogą ubiegać się najemcy i właściciele lokali, poprzez złożenie wniosku o aktywację konta w IOK (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Na podany we wniosku adres poczty elektronicznej zostanie przesłana informacja o czasie i miejscu odebrania danych uwierzytelniających (identyfikatora użytkownika i hasła). Dane te zostaną wydane po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Prezentowane w systemie IOK saldo rozrachunków ma charakter informacyjny i nie stanowi wyłącznej podstawy do reklamacji wysokości rozliczeń. System działa o dane generowane automatycznie, nieweryfikowane przez pracownika. Saldo rozrachunku prezentowane na koniec miesiąca może nie uwzględniać np. kwot z nieotrzymanych lub niezaksięgowanych wyciągów bankowych. Wyjaśnień stanów rozrachunków należy dokonywać osobiście w siedzibie Spółki.
 6. Użytkownicy systemu IOK zobowiązani są do zachowania poufności identyfikatora użytkownika i hasła. W przypadku ujawnienia danych uwierzytelniających osobie nieupoważnionej, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła.
 7. Spółka zobowiązana jest do wygenerowania nowego hasła lub zablokowania dostępu do systemu IOK na pisemne żądanie użytkownika.
 8. Użytkownicy systemu IOK zobowiązani są do samodzielnej zmiany hasła wygenerowanego na potrzeby pierwszego uwierzytelnienia, zgodnie z procedurą wymuszoną przez system.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do systemu IOK w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do systemu w przypadku zaprzestania prowadzenia rozrachunków z najemcą lub właścicielem.
 11. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany zasad funkcjonowania systemu IOK.
 12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z systemu IOK z powodu przerw konserwacyjnych oraz przyczyn niezależnych od Spółki.
 13. Reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu IOK należy zgłaszać na adres e-mail: sekretariat@zgm.chojnice.pl

Wniosek o aktywację konta w IOK (pdf)

PRZEJDŹ DO LOGOWANIA

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce. Nie pokazuj więcej