INFORMACJE PODSTAWOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach powstał na mocy uchwały nr XXXIV/344/97 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 7 listopada 1997 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnicach w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z punktem 2 ww. uchwały Rada Miejska uchwaliła wniesienie do Spółki kapitału założycielskiego w postaci składników materialnych i niematerialnych, obejmujących wszystko co wchodzi w skład Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnicach w rozumieniu art. 551 k.c. zgodnie z bilansem na dzień 31.12.1997 r. Wszystkie udziały w utworzonej spółce objęła Gmina Miejska Chojnice. W dniu 25 lutego 1998 roku Spółka została zarejestrowana i z tym dniem rozpoczęła działalność.Rejestr zmian