PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Podstawową działalnością prowadzoną przez Spółkę są usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości stanowiących majątek własny Spółki.

Spółka zajmuje się administrowaniem lub zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych, budynkami prywatnymi oraz budynkami będącymi w przymusowym zarządzie Gminy Miejskiej w Chojnicach. W ramach zarządzania i administrowania prowadzona jest pełna obsługa eksploatacyjna umożliwiająca utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym.Rejestr zmian