WŁADZE SPÓŁKI

Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników: Gmina Miejska Chojnice reprezentowana przez Burmistrza Miasta
  – dr. inż. Arseniusza Finstera.
   
 2. Rada Nadzorcza w składzie: 
 • Jarosław Ossowski – Przewodniczący,
 • Karol Rompkowski,
 • Ewelina Gabryś Knapik,
 • Maciej Drążkowski.
 1. Zarząd Spółki - jednoosobowy. Prezes Zarządu – mgr Bogdan Marcinowski.


Rejestr zmian