PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO

PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO/POMIESZCZENIA TYMCZASOWEGO - WARUNKI FORMALNE

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Uchwała Nr XXV/270/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego/pomieszczenia tymczasowego wraz z załącznikami: 

  • oświadczenie najemcy dotyczące posiadania tytułu prawnego do innego lokalu lub jego braku,
  • zaświadczenia o dochodach brutto pomniejszonych o składki ZUS i koszty uzyskania przychodu całego gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze prowadzącego sprawę.Rejestr zmian