MAJĄTEK

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 242.000,00 zł.
 

Dokumenty finansowe Spółki dostępne są w systemie EKRS https://ekrs.ms.gov.pl/ w Przeglądarce dokumentów finansowych. KRS Spółki: 0000092155Rejestr zmian