PONOWNE NAWIĄZANIE STOSUNKU NAJMU

PONOWNE NAWIĄZANIE STOSUNKU NAJMU/WYCOFANIE WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU - WARUNKI FORMALNE

 

PODSTAWA PRAWNA: 

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Uchwała Nr XXV/270/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o ponowne nawiązanie stosunku najmu/wycofanie wypowiedzenia umowy najmu, z oświadczeniem najemcy dotyczącym posiadania tytułu prawnego do innego lokalu lub jego braku i stałego zamieszkiwania najemcy, współnajemcy w lokalu mieszkalnym. W przypadku rozwiązania małżeństwa lub orzeczenia separacji, kserokopię tego dokumentu.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze prowadzącego sprawę.Rejestr zmian