POLITYKA JAKOŚCI

 1. Misją firmy jest zarządzanie nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami klientów.
   
 2. Dążymy do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z przeznaczeniem oraz do podwyższania ich wartości.
   
 3. Naszym celem jest zadowolenie klientów, najemców i współwłaścicieli nieruchomości.
  Terminowość realizacji usług, ich fachowość, obniżanie kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi, optymalizacja kosztów eksploatacyjnych.
   
 4. Powyższe cele realizować będziemy poprzez:
  • dokonywanie uzasadnionych inwestycji,
  • podnoszenie jakości świadczonych usług,
  • badanie zadowolenia właścicieli i użytkowników nieruchomości oraz wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom,
  • kształtowania korzystnych relacji w dostawcami zewnętrznymi,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • terminowość realizowanych zadań.
    
 5. Stałe monitorowanie celów poszczególnych działalności i procesów.
   
 6. Firma deklaruje taki sposób organizacji działań, który pozwoli na zabezpieczenie niezbędnych dla realizacji ww. celów środków finansów jak również generowanie dodatkowych źródeł dochodów.
   
 7. Firma dokonuje stałych przeglądów systemu zarządzania w celu zwiększenia jego skuteczności.
   
 8. By zrealizować stawiane sobie cele wszyscy pracownicy firmy są zaangażowani w rozwój i poprawę wszelkich elementów zarządzania.
   

Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015
 Rejestr zmian