Aktualności

Informacja w sprawie obniżenia czynszu dla lokali użytkowych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach podjęło uchwałę w sprawie obniżenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Uchwała nr 1/2020 

Wniosek o obniżenie czynszu 

Wróć


Osoba odpowiedzialna za informację: Bogdan Marcinowski (2020.05.07 14:05)
Osoba wprowadzająca informację: Bogdan Marcinowski (2021.12.30 11:12)
Rejestr zmian
Wyświetleń: 414