Remont balkonów (4 szt.) w budynku mieszkalnym w Chojnicach przy ul. Warszawskiej 5.

Data ogłoszenia przetargu: 13.06.2024 11:51
Termin składania ofert: 24.06.2024 10:00
Data zamknięcia przetargu: 28.06.2024 15:00
Informacja zamieszczona przez: Ewa Burglin
Rejestr zmian


Status: Otwarty
Niepodlegający ustawie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na:

Remont balkonów (4 szt.) w budynku mieszkalnym w Chojnicach przy ul. Warszawskiej 5.

Ogłoszenie

Zdjęcie poglądowe

Przedmiar

zestawienie ofert

wyniki

W związku z brakiem umieszczenia przedmiaru w dniu ogłoszenia, przedłuża się termin składania ofert do dnia 24.06.2024r.